Over ons

Over Ons

 

De Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn is een initiatief van de de Protestantse Diaconie en de RK Diaconie. De Samenwerkende partners zijn: Leger des Heils, Gemeente Apeldoorn (Stadsbank), De Kap, Humanitas.

SchuldHulpMaatje Apeldoorn is met haar maatjes actief voor inwoners van de Gemeente Apeldoorn.

Er zijn momenteel vier (vrijwillige) coördinatoren die hulpvragers koppelen aan een SchuldHulpMaatje.

Deze maatjes:
– zijn gecertificeerd;
– hebben hart voor hun medemensen die in financiële problemen zijn geraakt;
– zijn onbaatzuchtig;
– werken als vrijwilliger;
– zijn vaak maatjes naast hun baan en doen dit in hun vrije tijd.

SchuldHulpMaatje Apeldoorn hecht veel waarde aan de privacy van haar hulpvragers. Om die reden is er een beleidsplan ‘Beleid bescherming persoonsgegevens’ dat u hier aantreft. Tevens heeft het bestuur een procedure opgesteld indien onverhoopt er iets mis mocht gaan met privacygegevens, te weten Datalekprocedure. Deze procedure is op te vragen via info@schuldhulpmaatjeapeldoorn.nl

Meer weten? Lees hier:

Ons beleidsplan                         Klachtenprocedure          Beleid bescherming privacy

Jaarverslag 2018

 

Of neem contact met ons op!