Klachtenregeling

Zoals door iedereen verwacht mag worden, tracht de Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn zich zo goed mogelijk van haar opdracht te kwijten. Desondanks is het mogelijk dat er een keer iets verkeerd gaat in de ogen van een cliënt of een vrijwilliger. Er ontstaat dan een klacht die men graag goed afgehandeld wil zien.

Een klacht is een uiting van onvrede omdat er zaken zijn die niet zijn gegaan zoals men had verwacht of gehoopt. Een klacht kan over veel punten gaan.
Het streven bij het ontstaan van een klacht moet zijn deze zo snel mogelijk op te lossen en zo dicht mogelijk bij de bron. Dit geldt zowel voor cliënten als vrijwilligers. De weg hierbij is cliënt – vrijwilliger – coördinatoren – bestuur – klachtencommissie.

De klachtencommissie komt pas in beeld als een eerdere poging de klacht onderling te regelen niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid.

Als u op de volgende link klikt, krijgt u de volledige klachtenregeling en het adres waartoe u zich kunt richten.

Klachtenprocedure SchuldHulpMaatje Apeldoorn